Når barn og unge treng hjelp

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Aukra. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom? Enten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

Ved akuttsituasjon, mistanke om vald eller overgrep skal du ta direkte kontakt med:

Politi: 112

Barnevernstenesta ekspedisjon: 71 11 16 00

Barnevernsmottak: 90 80 40 40

Barnevernsvakta (1530-0800 og helg): 97 60 16 16